TH / ENG

สินค้าและบริการ

บริษัทวัฒนา ทาวเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น มีธุรกิจหลัก 3 ส่วนด้วยกัน

งานผลิตโครงสร้างเสาโทรคมนาคม และ โครงสร้างเหล็กอื่นๆ โรงงานตั้งอยู่ที่ จังหวัดสระบุรี
งานบริหารงานก่อสร้างสถานีฐานเสาโทรคมนาคม รับงานทั่วประเทศ
งานบริการชุบกัลวาไนซ์ ประเทศกัมพูชา

ประเทศไทย

สินค้า

สินค้าหลักของโรงงานเรา เป็นเสาโทรคมนาคม รุ่นต่างๆที่ใช้ในประเทศไทย และ อุปกรณ์ประกอบเสา โครงสร้างทุกประเภทได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
และสามารถออกแบบได้ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า


 • GUYED MAST TOWER

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
 • GUYED MAST TOWER

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
 • STUB TOWER

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
 • STUB TOWER

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
 • SELF-SUPPORT TOWER

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
 • SELF-SUPPORT TOWER

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
 • MONOPOLE TOWER

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
 • MONOPOLE TOWER

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
 • CAMOUFLAGE TREE TOWER

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
  3. ดัดแปลงจาก monopole tower เพื่อติดตั้ง เสาในพื้นที่สีเขียว พื้นที่อุทยาน หรือ โรงเรียนที่ต้องการให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียง
 • CAMOUFLAGE TREE TOWER

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
  3. ดัดแปลงจาก monopole tower เพื่อติดตั้ง เสาในพื้นที่สีเขียว พื้นที่อุทยาน หรือ โรงเรียนที่ต้องการให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียง
 • PIPEPOLE

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
  3. สําหรับติดตั้งบนอาคารในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเสาใหญ่ได้
 • PIPEPOLE

  Detail :
  1. โครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิม ระยะเวลามากกว่า 15 ปีข้ึนไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ติดตั้งเสา
  2. สามารถออกแบบความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนตัวเสา และแรงลมในพื้นที่ติดตั้ง
  3. สําหรับติดตั้งบนอาคารในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเสาใหญ่ได้
 • TOWER ACCESSORIES (FENCE)

 • TOWER ACCESSORIES (PLATFORM)

 • TOWER ACCESSORIES (LADDER)

 • TOWER ACCESSORIES (MOUNTING)

บริการ

งานบริหารงานก่อสร้าง บริษัทวัฒนา ทาวเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น มีทีมงานมืออาชีพ เข้าตรวจเช็คหน้างาน และ บริหารงานตั้งแต่ต้นจนจบงานตามแบบ
ด้วยวัสดุที่มีมาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย


 • PROJECT MANAGEMENT SERVICE

  CELLULAR SITE CONSTRUCTION
 • PROJECT MANAGEMENT SERVICE

  CELLULAR SITE CONSTRUCTION
 • PROJECT MANAGEMENT SERVICE

  CELLULAR SITE CONSTRUCTION
 • PROJECT MANAGEMENT SERVICE

  CELLULAR SITE CONSTRUCTION
 • PROJECT MANAGEMENT SERVICE

  CELLULAR SITE CONSTRUCTION
 • PROJECT MANAGEMENT SERVICE

  CELLULAR SITE CONSTRUCTION
 • PROJECT MANAGEMENT SERVICE

  CELLULAR SITE CONSTRUCTION

ประเทศกัมพูชา

บริการ

บริการชุบกัลวาไนซ์ในประเทศกัมพูชา ด้วยคุณภาพของ ZINC HIGH GRADE รับประกันคุณภาพและระยะเวลาในการชุบ


 • HOT – DIP GALVANIZED SERVICE

 • HOT – DIP GALVANIZED SERVICE

 • HOT – DIP GALVANIZED SERVICE

 • HOT – DIP GALVANIZED SERVICE

 • HOT – DIP GALVANIZED SERVICE

 • HOT – DIP GALVANIZED SERVICE

ติดต่อบริษัท

 • WATTANA TOWER AND CONSTRUCTION CO.,LTD
  สำนักงานใหญ่
  2 ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 14-1 แขวงหนองบอน
  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 • [email protected]
 • โทร : +66 2512 3990-1
 • แฟกซ์ : +66 2938 8170
 • facebook.com/WTNCONS