TH / ENG

เกี่ยวกับบริษัท

ความเป็นมา

บริษัทวัฒนา ทาวเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จัดตั้งขึ้นโดยคุณประพล โสธรวัฒนา เมื่อปี 2000 เริ่มผลงานจากการรับติดตั้งเสาอากาศทีวีตามอาคาร จนได้เข้าสู่วงการโทรคมนาคม บริหารงานรับเหมาติดตั้งสถานีฐานเสาโทรคมนาคมให้กับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย และ ประเทศกัมพูชา

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่การหาพื้นที่ เตรียมพื้นที่ ไปจนถึงควบคุมการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มจนจบ สามารถบริหารงานได้จบ อย่างมีคุณภาพ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารในแผนกต่างๆก็ใส่ใจในการดูแลอย่างทั่วถึงทุกจุดด้วยตัวเอง

นอกจากส่วนงานก่อสร้าง บริษัทได้มีโรงงานผลิตเสาโทรคมนาคม และ งานโครงสร้างเหล็กทุกประเภทตามแบบ เช่น เสาไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย หรือ ราวเหล็กป้องกันอันตราย (guard rail) หรือ โครงสร้างเหล็กรับแผงโซล่าร์เซลล์เป็นต้น ภายใต้การบริหารอย่างมีระบบ มีคุณภาพ และ ตรวจสอบได้

วัฒนาจึงมีความพร้อมในงานผลิตและก่อสร้างงานโทรคมนาคม และ งานประเภทอื่นๆที่ใกล้เคียง พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่คุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้าทุกราย

VISION

สินค้าและบริการที่เราส่งมอบ ลูกค้าต้องสามารถนำไปสร้างกำไรต่อยอดได้และใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

MISSION

มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการวางโครงข่ายโทรคมนาคม และ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้ได้คุณภาพ และ รวดเร็ว เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ของบริษัท ทีมงาน คู่ค้า และลูกค้าทุกราย ด้วยการบริหารงานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และดำเนินการอย่างเป็นระบบ

วัฒนาคือครอบครัวที่ช่วยกันกันสร้างสรรค์และพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

VALUE

“value IS CoST”


I - Innovation
S - Society
Co - Communication
S - Sustainability
T - Technology

INNOVATION สร้างสรรค์ ทำสิ่งใหม่ และพัฒนาไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กหรือใหญ่ เพื่อให้ตัวเราแตกต่าง หรือ ดีขึ้นจากเมื่อวาน

SOCIETY ทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นสิ่งที่เราตระหนักและรู้คุณค่า เราจึงพยายามพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

COMMUNICATION เน้นการสื่อสารทุกรูปแบบให้ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ประสิทธิภาพของงานแม่นยำมากยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญกับการเติบโตของลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน ถือเป็นความยั่งยืนของเรา

SUSTAINABILITY ให้ความสำคัญกับการเติบโตของลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน ถือเป็นความยั่งยืนของเรา

TECHNOLOGY ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงเรื่องการจัดระบบองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ISO POLICY

นโยบายคุณภาพ "บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและจัดส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในราคาที่เหมาะสม และพร้อมให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายอย่างใกล้ชิด"  

สถานที่

ติดต่อบริษัท

 • WATTANA TOWER AND CONSTRUCTION CO.,LTD
  สำนักงานใหญ่
  2 ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 14-1 แขวงหนองบอน
  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 • [email protected]
 • โทร : +66 2512 3990-1
 • แฟกซ์ : +66 2938 8170
 • facebook.com/WTNCONS